Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην επιχείρηση μας με διακρητικό τίτλο  Impero Nafplio Hotel & Suites σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου και των όρων και προϋποθέσεων, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Οι όροι αυτοί μπορούν να αλλάξουν, να επικαιροποιηθούν ή να τροποποιηθούν με άλλο τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, ωστόσο η ισχύουσα κάθε φορά εκδοχή θα είναι πάντοτε προσβάσιμη στις ηλεκτρονικές σελίδες της Εταιρείας μας προς ενημέρωσή σας.

Έννοιες και Ορισμοί:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά  ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών  την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία

«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής

Τα προσωπικά δεδομένα σας, προαιρετικά και υποχρεωτικά, που πρέπει να παρέχετε κατά την είσοδο στον ιστότοπο ή κατά την κράτησή σας καθώς και τυχόν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν σε μεταγενέστερα στάδια συλλέγει, επεξεργάζεται, μεταφέρει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί η επιχείρηση, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας δεδομένων προς όφελος της Εταιρείας μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας αυτής και τα δικά σας σχετικά δικαιώματα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας μας και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε:

Η επιχείρηση ενδέχεται να επεξεργασθεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

-προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, γένος, ημερομηνία & τόπος  γέννησης, ιθαγένεια

-στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλεομοιότυπο, λογαριασμοί Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης

-στοιχεία πληρωμών: στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας

-στοιχεία σχετικά με τη διαμονή σας: ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, αγαθά και υπηρεσίες που προτιμήσατε

-στοιχεία που σχετίζονται με τις κριτικές και την αξιολόγησή σας για την ποιότητα της διαμονής και των υπηρεσιών μας

-πληροφορίες που μας παρέχετε για την εκπλήρωση ιδιαίτερων αιτημάτων και επιθυμιών κατά τη διάρκεια της διαμονή σας

-κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας:

Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα:

Από πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από εσάς:

-όταν επιθυμείτε και ζητάτε τηλεφωνικά ή δια ζώσης πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και προσφορές διαθεσιμότητας, όποτε και μας παρέχετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

-πληροφορίες που παρέχετε όταν προχωράτε γενικά με ενέργειες για κρατήσεις καταλυμάτων στα ξενοδοχεία μας και όπου αλλού παρέχουμε διαμονή.

-επιλέγετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την επιχείρηση και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες  μας, τα κέντρα κρατήσεων και τηλεφωνικών κλήσεων, τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν τα παρέχετε εθελοντικά σε εμάς,

Αν καταχωρίζετε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, πρέπει να δώσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό, κ.λ.π.). Συμπληρώνοντας τα πεδία που προσδιορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα εγγραφής στη σελίδα σύνδεσης ή στο έγγραφο.

-από την καταχώριση των στοιχείων σας στην υποδοχή του ξενοδοχείου μας κατά την άφιξή σας

-από στοιχεία που παρέχετε στους υπαλλήλους μας κατά διάρκεια της διαμονής σας στις εγκαταστάσεις μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

-στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλεομοιότυπο,  και ο αριθμός τηλεφώνου.

-αριθμός πιστωτικής κάρτας ή άλλος αριθμός λογαριασμού πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης και άλλα στοιχεία πληρωμής και χρέωσης (“Πληροφορίες πληρωμής”).

-τα αρχεία και τα αντίγραφα της αλληλογραφίας σας εάν επικοινωνήσετε μαζί μας.

-πληροφορίες απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών αιτημάτων (π.χ. υγειονομικοί όροι που απαιτούν ειδική παροχή υπηρεσιών).

-από ταξιδιωτικούς πράκτορες με τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση

– από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων πραγματοποιείτε την επικοινωνία σας μαζί μας ή και τις κρατήσεις σας

– από την έκδοση παραστατικών προκαταβολών, τιμολογίων, πληρωμών και εξοφλήσεων

Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας:

Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω τιθέμενων σκοπών και μόνο:

-για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τη διαμονή που σας υποσχεθήκαμε

-για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις Δικαστικές και Εποπτικές Αρχές

-για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή σας προς τούτο

-για να σας πιστοποιήσουμε κατά τη σύνδεσή σας στις ιστοσελίδες μας και το Wi-Fi μας.

-για την εκπλήρωση των αιτημάτων κράτησης ή πληροφοριών και για να θυμάστε τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες εγγραφής σας.

-για να μετρήσουμε και να λάβουμε δεδομένα για διοικητικούς και άλλους σκοπούς επικοινωνίας και για να λειτουργήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, τις ιστοσελίδες μας που αφορούν στις λειτουργίες της  επιχείρησης.

-για την υποστήριξη των στόχων πληροφορικής.

 

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας:

Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας. Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο στο πλαίσιο των συμβατικών μας σχέσεων με τους Συνεργάτες μας και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών που σχετίζονται με την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε κάθε περίπτωση μεριμνούμε, ώστε όλοι οι Συνεργάτες μας να συμμορφώνονται με την σχετική με την προστασία των δεδομένων νομοθεσία και να λαμβάνουν, με τη σειρά τους, όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας που τυχόν λαμβάνουν.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας:

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην επιχείρηση και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας.

Στην επιχείρηση αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρώνονται, κατατίθενται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την επιχείρηση αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Με την αποδοχή των όρων εδώ δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στη  επιχείρηση για να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Συνεργάτες της, δηλαδή σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που σας παρέχουν υπηρεσίες σε συνδυασμό ή επιπλέον των υπηρεσιών της (ειδικά για υπηρεσίες μεταφορών, εκδρομές,  εσωτερικές ή εξωτερικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε μέρη, εγγύησης προϊόντων, κλπ) και για λόγους που σχετίζονται με την καλύτερη παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης προς εσάς. Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούμε να μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για εσάς εκτός της επιχείρησης. Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής φορείς: συγγενείς εταιρείες, επιχειρηματικοί συνεργάτες, πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας, άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα: α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα. Από αυτά τα τρίτα μέρη απαιτείται να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με εύλογα μέτρα ασφαλείας και να περιορίσουμε τη χρήση τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους έχουμε γνωστοποιήσει.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν περιγράφει ούτε αφορά τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφοριών από τρίτους που εσείς επικοινωνείτε για υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δικές μας, για τις οποίες πρέπει να ενημερώσετε από εκείνους σχετικά με τις Πολιτικές Απορρήτου τους. Οι ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών που διαχειρίζονται άλλα τα τρία μέρη  μέρη, εκτός της επιχείρησης. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου (ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο).

Εσείς είστε υπεύθυνοι για την ανάγνωση και συμμόρφωση με τις Δηλώσεις Απορρήτου και τους όρους χρήσης που δημοσιεύονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων μερών.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας:

Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Παροχής Χρήσης για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς μας τόπους, το ξενοδοχείο μας ή είστε σε επικοινωνία μαζί μας και για εύλογο χρονικό διάστημα, για να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για να τηρήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία ή τους όρους αυτής της Πολιτικής. Θα διατηρήσουμε αυτόματα συλλεγμένες πληροφορίες για διάστημα έως και …ΧΧ… μηνών και στη συνέχεια θα τις αποθηκεύσουμε σε μια μη αναγνωρίσιμη συγκεντρωτική φόρμα. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφουμε τα δεδομένα σας πλήρως και οριστικά από τα φυσικά και ηλεκτρονικά μας αρχεία εντός 30 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους σας.

 

Πολιτική Cookies:

Ο Ιστότοπος  www.impero.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του ιστότοπου. Επίσης, οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται αυτόματα μέσω της σταθερής διαδικασίας που εφαρμόζουν οι σέρβερς μας και μέσω της χρήσης των “cookies”. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο με γράμματα και αριθμούς που αποθηκεύει ο Ιστότοπος Hoteliga στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εάν συναινέσετε. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα “cookies” θα επιτρέψουν τη βελτίωση των περιεχομένων και τη στοχευμένη διαφήμιση. Τα cookies δεν είναι προγράμματα που μπαίνουν σε ένα σύστημα και καταστρέφουν τα αρχεία. Γενικά, τα cookies λειτουργούν αναθέτοντας ένα συγκεκριμένο αριθμό σε κάθε πελάτη, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσετε ότι τα cookies μπορεί να είναι απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων στους πελάτες (π.χ. ρυθμισμένη παροχή πληροφοριών) που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα.

Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, διαφημιστικών δικτύων και παρόχων εξωτερικών υπηρεσιών όπως υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού) ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν απολύτως έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι cookies ανάλυσης/απόδοσης ή στόχευσης.

Αν δεν επιθυμείτε τα cookies να συλλέξουν πληροφορίες, υπάρχει μια απλή διαδικασία στους περισσότερους περιηγητές που επιτρέπει στο χρήστη να αρνηθεί ή να αποδεχθεί τα στοιχεία των cookies . Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που παρέχει τη δυνατότητα να αρνηθείτε τον ορισμό όλων ή ορισμένων cookies. Ωστόσο, εάν μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies), ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε κάποια τμήματα του ιστότοπού μας ή στο σύνολο αυτού.

Τύπος cookie που χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος  www.impero.gr:

– Εσωτερικά cookie – αρχεία που μεταφορτώνονται και διαβάζονται στη δική Σας συσκευή από τον ιστότοπο.

– Εξωτερικά cookie – αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται στη δική Σας συσκευή από συστήματα τηλεπληροφορικής εξωτερικών υπηρεσιών, όπως η PayPal, που χρησιμοποιούμε για πληρωμές συνδρομητικών τελών.

– Cookies περιόδου σύνδεσης – αρχεία που μεταφορτώνονται και διαβάζονται στη δική Σας συσκευή από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης μιας συγκεκριμένης συσκευής. Μετά τη λήξη της περιόδου σύνδεσης, τα αρχεία διαγράφονται από τη συσκευή σας.

– Μόνιμα cookies – αρχεία που μεταφορτώνονται και διαβάζονται στη συσκευή Σας από τον ιστότοπο μέχρι να καταργηθούν χειροκίνητα. Τα αρχεία δεν διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου σύνδεσης της συσκευής, εκτός εάν η διαμόρφωση της συσκευής σας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία διαγραφής cookie μετά το τέλος της περιόδου σύνδεσης της συσκευής στον ιστότοπο.

Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, η μέθοδος απενεργοποίησης των cookies μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

– Ανοίξτε το μενού προγράμματος περιήγησης

– Επιλέξτε Ρυθμίσεις

– Επιλέξτε Ρυθμίσεις για Προχωρημένους ή Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα

– Ορίστε τον αποκλεισμό των cookies.

Δικαιώματα:

Έχετε, εκ του Νόμου, τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε:

-να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς

-να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

-να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

-να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας

-να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία

-να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας  δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

Επικοινωνία:

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, καθώς και για κάθε θέμα που άπτεται της παρούσας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας της Impero Nafplio Hotel & Suites

Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μιχελακάκης

Τηλέφωνο: +302752024678

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@impero.gr

Ιστοσελίδα: www.impero.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπηλιάδου 1, Ναύπλιο 21100 Αργολίδα

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα ισχύσει πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.

Back To Top
This site is registered on wpml.org as a development site.